Sesiunea Națională de Comunicări Științifice Studențești „Multidisciplinaritate și multiculturalitate în abordările geografice”

I N V I T A Ț I E

 

Sesiunea Națională de Comunicări Științifice Studențești „Multidisciplinaritate și multiculturalitate în abordările geografice”, ediția a I -a, Universitatea din Oradea,

17 – 20 mai 2018

 

Asociația Geografică „Simion Mehedinți” Oradea împreună cu Asociația „Gheorghe Șincai” a studenților în Istorie, organizează în perioada 17-20 mai 2018, prima ediție a Sesiunii Naționale de Comunicări Științifice Studențești „Multidisciplinaritate și multiculturalitate în abordările geografice”. Read More →

184 views

PROGRAM NAȚIONAL DE FORMARE COMPETENȚE ANTREPRENORIALE – 2017

12109107_1037912419575700_6353115127560704687_nDirecția Judeţeană pentru Sport și Tineret Bihor anunţă prelungirea perioadei de înscriere la cursul acreditat de educație complementară în domeniul competențelor antreprenoriale pâna la data de 2 octombrie 2017.

Cursul se va desfășura între 10 – 20.10.2017, cu posibilitatea de modificare a perioadei, după caz. Cursul durează 5 zile (8 ore/zi), inclusiv examenul si se poate derula de luni pana vineri sau poate cuprinde și zilele de sâmbătă și duminică, după caz.

Cursul cuprinde următoarele teme:

 • analiza pieței, oportunităților, riscurilor, stabilirea scopului și obiectivelor
 • fundamentul juridic pentru inițierea unei afaceri
 • strategia de marketing
 • finanțarea unei afaceri, surse de finanțare
 • managementul echipei
 • managementul financiar
 • managementul riscului
 •  managementul afacerii
 • politica de promovare și vânzare a produselor/serviciilor
 • strategia de dezvoltare-logistica si resursele necesare derulării unei afaceri
 • întocmirea planului unei afaceri

Condiţii de participare:

 •  Să fie cetăţean român cu domiciliul stabil în România (domiciliul stabil în judeţul în care aplică sau flotant, certificate cu acte doveditoare);
 • Să deţină act de identitate în perioada de valabilitate sau act de identitate cu viza de flotant (viza de stabilire a reşedinţei);
 • Să aibă vârsta cuprinsă între 18 – 35 ani şi să fie absolvent cu diplomă de bacalaureat.

Mai multe detalii găsești aici!

20 views

Repartizarea locurilor de cazare pe facultăți în căminele Universității din Oradea

cazare_agsm

Comisia de cazare a Universităţii din Oradea, alcătuită din prorectorul responsabil de servicii studențești și vizibilitate, șefa Serviciului Social, cinci studenți căminiști și doi reprezentanți ai organizaţiilor studențești legal constituite, s-au întrunit astăzi în ședință pentru a repartiza facultăților numărul locurilor de cazare pentru studenţii înscrişi în anul universitar 2017-2018.

Read More →

70 views

ANOSR și SAR lansează două ghiduri pentru a-i ajuta pe studenți să respecte standardele de scriere academică

În urma evaluării integrității universitare realizată în prima parte a proiectului “Schimbarea mediului universitar prin implicarea studenților și schimbul de bune practici”, una dintre principalele probleme identificate a fost lipsa de informare a studenților cu privire la prevederile existente în Codurile de etică ale universităților.

Informațiile prezente în legislația actuală și în regulamentele universităților sunt mult prea tehnice și prezentate într-un limbaj de specialitate, fiind greu de urmărit de studenți. Read More →

17 views

ANOSR cere respectarea angajamentelor luate față de studenți

Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) solicită Guvernului României, respectiv coaliției de guvernare, să respecte angajamentele luate față de studenți în timpul campaniei electorale din toamna anului 2016. Cele două partide care au câștigat votul popular la precedentele alegeri și-au luat în scris o serie de asumări, inclusiv financiare, în cadrul campaniei ANOSR Viitorul Implică Studenți (V.I.S.), iar acum, în pragul primei rectificări bugetare, ne dorim ca aceasta să prevadă și cheltuielile bugetare necesare pentru implementarea obiectivelor asumate. Read More →

7 views

Balul Bobocilor FGTS 2015

12265543_1653675984849881_4324295731187053754_o

AGSM Oradea și Facultatea de Geografie, Turism și Sport, vă invită la Balul Bobocilor!

24 noiembrie, ora 18
Tema: Anii ’70-’80
Locația: Window Pub

Vă invităm să petreceți alături de noi și de invitații noștri, o seară în stil retro!

37 views

Înscrie-te în echipa AGSM Oradea !!!

De ce să faci voluntariat?

E simplu! Pentru a te dezvolta pe plan personal.

Voluntariatul este o activitate prin care te dedici pentru o anumită cauză. În acest context, ai numeroase oportunități. În primul rând, înveți! Multe! Îți dezvolți noi abilități, le îmbunătățești pe cele existente. Îți poți dezvolta abilitățile de conducere. Te detașezi de propriile probleme, înveți să comunici cu oameni care au concepții diferite, socializezi.
Uită de scuza „nu am timp”. Fii altfel! Fii voluntar!
Înscrie-te și tu în AGSM Oradea ! Vom crește împreună și vom organiza cele mai faine activități!

18 views

Studenții vor universități curate și bine finanțate!

Pentru anul universitar 2015-2016, studenții din România își doresc să învețe în universități curate – în care faptele de corupție să nu-și găsească locul și unde termenii de „plagiat” și „șpagă” să nu fie tolerați – și bine finanțate – corespunzător cu nevoile și performanțele acestora, capabile să furnizeze servicii educaționale de calitate, în care bursele sunt acordate într-un număr suficient și acoperă cheltuielile lunare de cazare și masă, locurile de cazare sunt suficiente tuturor studenții care solicită acest lucru și asigură condiții decente de trai și studiu, reducerile pentru transport se asigură pentru toți studenții, pe tot parcursul anului universitar, iar laboratoarele, sălile de studiu și bibliotecile sunt dotate cu materiale didactice corespunzătoare și de actualitate.

Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR), la începutul noului an universitar, trage un semnal de alarmă asupra celor mai importante probleme cu care se confruntă sistemul de învățământ superior din România în acest moment: corupția și subfinanțarea.

Cazurile de corupție din universități tot mai des aduse în atenția opiniei publice, fie că e vorba de cadre didactice care primesc șpagă pentru a favoriza obținerea unor rezultate academice sau că e vorba de cazuri de lucrări sau articole plagiate de către cadre didactice sau studenți, ne îngrijorează și ne fac să solicităm sancțiuni mult mai aspre pentru cei care încalcă legislația în vigoare. Dacă pentru cazurile de luare și dare de mită autoritățile de resort acționează prompt, considerăm că e nevoie de o mai mare preocupare a instituțiilor din domeniul educației pentru a combate și sancționa fenomenul plagiatului. Furtul intelectual nu trebuie tolerat niciun moment, iar cei care comit astfel de fapte trebuie sancționați deosebit de aspru și excluși imediat din comunitățile universitare. De asemenea, pentru combaterea actelor de corupție din universități este necesară și derularea unor campanii eficiente de prevenire și informare a tuturor actorilor din sistem, precum și de o implicare și o cooperare mai intensă între instituțiile centrale și locale din domeniul educațional.

De asemenea, și acest început de an universitar stă sub semnul finanțării insuficiente a sistemului educațional românesc. În continuare studenții se confruntă cu un deficit de locuri de cazare și cu condiții nepotrivite pentru studiu și trai în multe din căminele studențești existente, fondul de burse este prea mic, iar cuantumurile burselor nu acoperă cheltuielile obligatorii lunare pentru cazare și masă, reducerile la transportul în comun sau feroviar se acordă doar parțial sau pentru un număr limitat de călătorii, iar multe laboratoare, săli de studiu sau biblioteci nu sunt dotate corespunzător în conformitate cu necesitățile unui învățământ centrat pe student în anul 2015. În plus, sistemul universitar de învățământ din România se confruntă cu o rată ridicată a abandonului școlar, iar politicile de echitate și acces la studii universitare sunt insuficient implementate și promovate, studenții din medii defavorizate confruntându-se cu multe piedici în a urma un ciclu de studii universitar. Astfel, ne așteptăm ca în această toamnă Legea Bugetului de Stat pentru anul 2016 să aducă creșteri semnificative a finanțării educației, prin respectarea articolului 8 din Legea Educației Naționale care prevede alocarea a minimum 6% din Produsul Intern Brut pentru educației și prin creșterea alocării fondurilor către capitolele bugetare deficitare din acest domeniu, reamintind faptul că investiția în educație este o investiție în viitorul României!

ANOSR urează tuturor studenților din România un an universitar excelent, cu rezultate remarcabile, cât mai multe competențe noi dobândite și mult succes în îndeplinirea tuturor planurilor! De asemenea, le urăm tuturor cadrelor didactice mult spor în activitate și ne dorim o relație între studenți și aceștia bazată pe colaborare!

8 views