Repartizarea locurilor de cazare pe facultăți în căminele Universității din Oradea

cazare_agsm

Comisia de cazare a Universităţii din Oradea, alcătuită din prorectorul responsabil de servicii studențești și vizibilitate, șefa Serviciului Social, cinci studenți căminiști și doi reprezentanți ai organizaţiilor studențești legal constituite, s-au întrunit astăzi în ședință pentru a repartiza facultăților numărul locurilor de cazare pentru studenţii înscrişi în anul universitar 2017-2018.

În acest an s-au depus la secretariatele facultăţilor 1504 cereri de cazare, împărţite astfel: 786 cereri fete și 718 cereri băieți. În urma centralizării locurilor în cămine de către comisie, au fost repartizate pentru fete 581 de locuri , respectiv 538 de locuri pentru băieți.

Numărul cel mai mare de cereri la fete a fost înregistrat la Facultatea de Medicină și Farmacie, 185 de cereri, din care au fost soluționate 136. De asemenea, la băieți cele mai multe cereri au fost depuse la Facultatea de Inginerie Electrică și Tehnologia Informației, 144 cereri și au fost alocate facultății 108 locuri.

În continuare, urmează ca facultățile să întocmească listele de cazare provizorii, după care Comisia de cazare pe Universitate se va întrunii pentru a verifica și valida listele, iar ulterior urmează să fie afișate pe site-ul Universității.

Repartizare locuri cămine 2017-2018 (PDF)

Comments

comments